طی مصوبه وزیران عضور شورای عالی مناطق آزاد کشور و با تأیید رئیس جمهور، عضویت محسن خادم عرب باغی و عیسی کلانتری در هیات مدیره منطقه آزاد ارس تمدید شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، طبق مصوبه وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی که به تأیید رئیس‌جمهور رسید، عضویت محسن خادم‌ عرب باقی به عنوان عضو موظف و عیسی کلانتری به عنوان عضو غیرموظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به مدت سه سال تمدید شد.

گفتنی است محسن خادم عرب باغی از مهر 1392 ریاست هیات مدیره و مدیرعاملی سازمان منطقه آزاد ارس را بر عهده دارد.

عیسی کلانتری نیز از فرودین 94 به عنوان مشاور معاون‌اول در امور آب، کشاورزی و محیط زیست منصوب شد، وی همچنین دبیر ستاد احیای دریاچه ارومیه است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز