بزرگ برنامه زمان بندی احتمالی اعمال محدودیت بار شبکه های توزیع نیروی برق در شهر تهران اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، برنامه قطع برق تهران برای امروز پنچ شنبه 18 تیر ماه اعلام شد.

این برنامه زمانبندی احتمالی در صورت عدم صرفه جویی و عدم کاهش بار شبکه اتفاق خواهد افتاد.

براساس این برنامه زمابندی، ساعات اعمال محدودیت بار در شبکه توزیع برق تهران ساعات 11 تا 15 ؛ 13 تا 15 ؛ 15 تا 17، 17 تا 18 خواهد بود. مناطقی که در ساعات مذکور ، احتمالا قطع برق خواهند داشت، با رنگهای مختلف بر روی نقشه تهران مشخص شده است. 

برای مشاهده نقشه قطعی برق تهران اینجا کلیک کنید. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز