معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با اشاره به تصویب استاندارد اجباری کودهای شیمیایی در شورای عالی استاندارد،از الزام تولیدکنندگان و واردکنندگان به درج علامت استاندار خبرداد.

به گزارش مرور نیوز به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، شمس اله ملازاده گفت: مصوبه اجرای استاندارد اجباری کودهای شیمیایی کلرور پتاسیم، سولفات پتاسیم، سولفات آمونیوم، اوره، سوپرفسفات تریپل، سوپرفسفات ساده و دی آمونیوم فسفات به تصویب شورای عالی استاندارد رسید.

وی با بیان اینکه ضابط اجرایی این مصوبه در استان های سراسر کشور، سازمان جهادکشاورزی استان متبوع خواهد بود، افزود: کودهای مورد اشاره بیش از 95 درصد کودهای مصرفی سالیانه کشور را با حجم بیش از سه میلیون تن در سال شامل می شود.

مشاور معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اجرای این مصوبه نقش بسزایی در ارتقای کیفیت تغذیه ی خاک و گیاه و مغذی شدن غذای تولیدی در کشور دارد، افزود: این روند باعث می شود تا تولیدکنندگان و واردکنندگان واقعی کودهای شیمیایی بتوانند به فعالیت سالم خود درفضای مناسب بپردازند.

معاون فنی و کنترل کیفی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: مصوبه استاندارد اجباری کودهای شیمیایی با سه سال تحقیق، مطالعه و پیگیری های مستمر معاونت زراعت تدوین و در نهایت در شورای عالی استاندارد تصویب شد.

وی افزود: باتوجه به این مصوبه از این پس کلیه تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان کودهای شیمیایی مورد اشاره موظف به رعایت استاندارد و درج علامت استاندارد روی بسته بندی کودهای تولیدی یا وارداتی مورد نظر بوده و عدم رعایت آن موجب برخورد قانونی مراجع ذی ربط می شود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز