در سال ١٣٩٦، حدود 65هزارو 118 پروانه واحد مسکونی برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، صادر شده است که نسبت به سال 95 یک درصد کاهش داشته است.

به گزارش مرور نیوز،‌ تعداد 9 هزارو 316 پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩٦ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است.

بررسی نتایج طرح «گردآوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری‌های کشور» در سال ١٣٩٦ در شهر تهران نشان می‌دهد:

شهر تهران

در سال ١٣٩٦، تعداد ٦٥١١٨ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ١.٤ درصد کاهش داشته است.‌ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌ها ٧.٠ واحد بوده است.

تعداد ٩٣١٦ پروانه‌ی احداث ساختمان توسط شهرداری‌ تهران در سال ٩٦ صادرشده است که نسبت به سال گذشته حدود ٧.٤ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های احداث ساختمان صادر شده از سوی شهرداری تهران در سال ۹۶ بالغ بر ۱۱۸۲۳ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته حدود ۱۱.۵ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در دوره مورد بررسی حدود ۱۲۶۹ متر مربع بوده است.

کل نقاط شهری کشور

در سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۲۲۹۶۲ واحد مسکونی در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری های کشور پیش بینی شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۲.۱ درصد کاهش داشته است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان ۲.۶ واحد بوده است.

تعداد ۱۲۲۰۸۱پروانه احداث ساختمان توسط شهرداری های کشور در سال ۹۶ صادر شده است که نسبت به سال گذشته حدود ۷.۵ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زیربنا در پروانه های صادر شده برای احداث ساختمان در سال ۹۶ حدود ۵۹۷۴۶ هزار متر مربع بوده است که نسبت به سال گذشته ۴.۱ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا در این پروانه ها ۴۸۹ متر مربع بوده است. 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز