مدت زمان ماندگاری واگن های کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه(CIS) در شبکه ریلی کشور در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است.

به گزارش مرور نیوز، مدت زمان ماندگاری واگن های کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه(CIS) در شبکه ریلی کشور در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که ۱۲ هزار و ۴۰۰ دستگاه واگن در نیمه نخست امسال از طریق مرز بین المللی سرخس وارد کشور شده و پس از تخلیه بار و یا بارگیری مجدد از این مرز خارج شده اند. میانگین زمان ماندگاری آن‌ها در ایران نسبت به مدت سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته است.

سرمایه‌گذاری در بخش توسعه زیر ساخت‌ها شامل توسعه ایستگاه سرخس، افزایش خطوط مبادله، ارتقای ظرفیت تعویض بوژی و تقویت خطوط پارکینگ بوژی ها، احداث چندین سایت تخلیه و بارگیری، بهبود نسبی شرایط در مبادی تخلیه به ویژه بندرعباس و همچنین راه اندازی قطارهای برنامه ای و مستقیم ترانزیتی سرخس، بندرعباس و بالعکس، موجب کاهش میانگین زمان ماندگاری واگن های کشورهای مشترک المنافع (CIS) در ایران از ۲۱ به ۱۸ روز شده است.

بر اساس این گزارش از زمان ورود واگن‌های آسیای میانه از مرز به کشور، مشمول پرداخت حق استفاده بهره برداری در شبکه ریلی می شود بنابراین کاهش ماندگاری واگن‌ها در کشور طی شش ماهه سال جاری صرفه جویی ارزی را به دنبال داشته است.

گفتنی است ۵۰ درصد از واگن های ورودی و خروجی از مرز سرخس، واگن های لبه بلند است که عمدتا حامل گوگرد ترانزیتی و میانگین ماندگاری آن ۱۷ روز است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش یافته است؛ همچنین ۳۳ درصد مربوط به واگن های مسقف با میانگین مدت زمان ماندگاری ۲۰ روز است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز