دارندگان چک تضمین شده ای که قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.

به گزارش مرور نیوز، بانک مرکزی شیوه و شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین شده را در تاریخ ۱۱ آذر ماه امسال ابلاغ کرده است.

در این بخشنامه آمده است، دارندگان چک تضمین شده ای که قبل از ابلاغ بخشنامه صادر شده اند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بخشنامه می‌توانند وجه آن را نقدا دریافت یا به حساب بانکی خود واریز کنند.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، ظهر نویسی این چک‌ها برای دیگری در این مهلت زمانی اعتبار ندارد و پس از این مهلت دارنده چک فقط تا پایان امسال باید به یکی از شعب بانک صادر کننده آن مراجعه و اطلاعات مربوط به مبادله مالی منشا دریافت 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز