بررسی روند قیمت و نوسانات سکه، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ1396/10/18 برابر با 14,683,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,837,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد.

به گزارش مرور نیوز،  قیمت سکه در بازار امروز در بالاترین معاملات به ثبت رسیده 37,595,000 ریال و در کف معاملاتی نیز با رقم 37,090,000دادو ستد گردید.

بررسی روند قیمت و نوسانات سکه ، گویای این است که این مسکوک در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در مورخ1396/10/18 برابر با 14,683,000 ریال معامله شده بود که این به معنای افزایش 22,837,000 ریالی سکه در یک ساله گذشته می باشد. این در حالی است که بازار سکه در بازه 6 ماهه، نوسانی برابر با 30.64 درصد یا 8,800,000 ریال را پشت سر گذاشته و این رقم برای دوره زمانی سه ماهه 3,430,000 ریال و برای دوره یک ماهه برابر با 1,400,000 ریال می باشد.

بازار آتی سکه

در امتداد بازار نقدی، بازار آتی نیز شاهد تحولات و معاملاتی بود که در نتیجه آنها، سکه آتی شهریور نرخ 42,861,523 ریال را تجربه کرد و  برای سکه آتی آبان قیمت 48,730,371 به ثبت رسید و در مقابل سکه آتی دی نیز رقم 50,595,000 ریال تثبیت شد. همچنین به ترتیب نرخ تسویه روزانه برای سکه آتی شهریور ، سکه آتی آبان و سکه آتی دی به ترتیب 42,861,523 ریال، 48,730,371 ریال و 50,595,000 ریال به ثبت رسید.

شاخص آخرین نرخ تغییر 1 ماهه تغییر 3 ماهه تغییر 6 ماهه تغییر 1 ساله

سکه امامی

37,520,000
50,000 (0.13%)

1,400,000

3.59%

3,430,000

8.37%

8,800,000

30.64%

22,837,000

155.53%

سکه بهار آزادی

36,350,000
130,000 (0.36%)

1,650,000

4.34%

1,250,000

3.32%

9,750,000

36.65%

22,010,000

153.48%

نیم سکه

19,390,000
110,000 (0.57%)

610,000

3.05%

340,000

1.78%

5,570,000

40.30%

12,210,000

170.05%

ربع سکه

11,950,000
80,000 (0.67%)

150,000

1.27%

2,430,000

25.52%

4,750,000

65.97%

7,810,000

188.64%

سکه گرمی

6,570,000
30,000 (0.46%)

30,000

0.45%

160,000

2.49%

2,620,000

66.32%

3,790,000

136.33%
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز