شعب منتخب بانک های ملی، تجارت، ملت، سامان و پارسیان که مسئولیت فروش ارز مسافرتی به مردم را برعهده دارند، روزانه بعد از دریافت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی توزیع ارز به مسافران را آغاز می کنند.

به گزارش مرور نیوز، شعب منتخب فروشنده ارز مسافرتی در نظام بانکی فروش ارز مسافرتی را طبق روال روزهای قبل، بعد از ساعت 11 آغاز کرده و به مسافران یورو را با قیمت 13 هزار و 365 تومان و 1 ریال، می فروشند که با احتساب کارمزد 7 در هزار به رقمی حدود 13 هزار و 400 تومان می رسد. قیمت ارز مسافرتی نسبت به روز قبل افزایش یافته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز