رییس کل بانک مرکزی نوشت: تا به امروز ، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت ، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می شد و بدیهی است که نرخ ، شامل درجه ای از هزینه های ریسک و تنزیل بود . با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز ، این هزینه ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین بانکها نیز در محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می گیرد .

به گزارش مرور نیوز، عبدالناصر همتی ، رییس کل بانک مرکزی درخصوص برنامه عملیات بازار باز که درآینده اجرایی می‌شود در یادداشتی در صفحه خود در اینستاگرام چند نکته را به شرح زیر توضیح داده است.

دکتر همتی در یادداشت خود تاکید کرد:

تا به امروز ، چون بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت ، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می شد و بدیهی است که نرخ ، شامل درجه ای از هزینه های ریسک و تنزیل بود . با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز ، این هزینه ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین بانکها نیز در محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می گیرد .

رئیس کل بانک مرکزی می افزاید:

بدیهی است برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از اوراق دولتی نیاز است ، چونکه پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق ، هیچ نقدینگی به بانکها اعطا نخواهد شد. لذا، وجود اوراق شرط لازم این عملیات است. ولی به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست .

 دکتر همتی تأکید می کند: بنابرین دولت بر اساس نیازهای بودجه ای خود و با توجه به وضعیت چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی و بدهی خود باید به انتشار اوراق دست بزند .

رئیس کل بانک مرکزی اضافه می کند:

هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت ،کنترل تورم است. چرا که،کنترل کل های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند.

دکتر همتی تأکید می کند: بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است و البته همزمان بانک مرکزی به دنبال اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانکها  است. در واقع هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی است که خود پیش نیاز افزایش رشد اقتصادی است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز