رحمانی روز صنعت و معدن را فرصت مناسبی برای معرفی برخی ابعاد مثبت و موثر بخش تولید به عموم مردم بیان کرد .

به گزارش مرور نیوز، وزیر صمت در جلسه مشترک با دست اندرکاران برگزاری روز صنعت و معدن  امسال، اظهار کرد: اهمیت حمایت از تولید هنوز آنچنان که شایسته است در جامعه نهادینه نشده و این دغدغه هم باید مورد عنایت خاص مردم باشد و هم سایر بخش های دخیل در حوزه کسب و کار که باید قدم های های محکمترو موثرتری در این مسیر بردارند.

وی افزود: امروز برای تحقق رونق تولید، ایجاد یک باور عمومی ضرورتی غیرقابل انکار است که متناسب با آن باید فضا سازی لازم نیز صورت گیرد.

رضا رحمانی گفت: امسال و با لحاظ برنامه های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم فرهنگ سازی در عرصه ساخت داخل و رونق تولید امیدوارم با برنامه ریزی دقیق، "روز صنعت و معدن" سرآغاز یک نگاه فرهنگی وسیع تر در سطح جامعه برای پاسداشت جایگاه این بخش مهم اقتصادی باشد.

وزیر صمت تصریح کرد: در بخش کلان و از نقطه نظر مقام معظم رهبری بخش تولید آن چنان دارای اهمیت بوده که در چند سال اخیر جدا از حمایت های بی دریغ صورت گرفته، حتی در نامگذاری سنوات هم ایشان این حوزه را مورد عنایت ویژه خود قرار داده اند.

رحمانی گفت: جلب نظر و حمایت های مردم از بخش تولید و ساخت داخل می تواند این زنجیره را تکمیل و زمینه ساز توسعه پایدار کشور شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز