عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در شرایط فعلی، شرکت پشتیبانی امور دام باید نهاده‌های مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا ظرف ۴۰ تا ۴۵ روز آینده در تامین گوشت مرغ با چالش جدی مواجه نشویم.

به گزارش مرور نیوز، امروز متوسط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ۸ هزار و مرغ آماده به طبخ در خرده فروشی‌ها ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان است. عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران با انتقاد از این مسئله که بازار نهاده‌های دامی و ریز مغذی‌ها روز به روز بدتر می‌شود، افزود: علی رغم آنکه پشتیبانی امور دام به میزان کافی کنجاله سویا و ذرت در انبار‌ها را دارد، اما از عرضه به میزان کافی امتناع می‌کند. وارد کنندگان به سبب حاشیه سود بیشتر در نظر دارند که سویا و ذرت را با نرخ‌های آزاد در بازار عرضه کنند.

چهار آیین با اشاره به اینکه نرخ نهاده‌های موجود در بازار با قیمت مصوب تفاوت معناداری دارد، بیان کرد: در حال حاضر هر کیلو کنجاله سویا با نرخ ۴ هزار و ذرت یک هزار و ۷۰۰ تا یک هزار و ۸۰۰ تومان عرضه می‌شود که واسطه‌ها در این میان نقش مهمی دارند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: در شرایط فعلی، شرکت پشتیبانی امور دام باید نهاده‌های مورد نیاز را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا ظرف ۴۰ تا ۴۵ روز آینده در تامین گوشت مرغ با چالش جدی مواجه نشویم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز