وزیر نیرو گفت: انتخاب مدیران ارشد وزارت نیرو از طریق فراخوان نشان می‌دهد که اولویت ما شایسته‌گزینی است نه اینکه بایستی حتماً افراد هم‌جهت در این وزارتخانه حضور داشته باشند.

به گزارش مرور نیوز، رضا اردکانیان ،  وزیر نیرو  در جلسه شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق در استان لرستان، با اشاره به اینکه مدیران فراخوانی باید همین روال را در شرکت‌های خود ادامه بدهند، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در پی سرعت دادن برای همه‌گیر شدن و گسترش این مسئله در صنعت آب و برق هستیم.

وی مهم‌ترین سرمایه وزارت نیرو را منابع انسانی آن دانست و افزود: مهم‌ترین عرصه فعالیت ما عرصه منابع انسانی است و اگر در تمامی بخش‌ها عملکرد مناسبی داشته باشیم ولی در این حوزه به موفقیت دست پیدا نکنیم طبیعتاً کار به سامان نخواهد رسید.

وزیر نیرو تاکید کرد: وزارت نیرو تنها دستگاهی است که با آحاد مردم در ارتباط است و نحوه عملکرد آن بر روی اعتماد مردم تأثیر مستقیمی دارد. بدین منظور اگر ضعفی در حوزه منابع انسانی این وزارتخانه وجود داشته باشد باعث خواهد شد تا مردم نیز آسیب ببیند.

اردکانیان مدیریت منابع انسانی را دارای فصل مفصلی دانست و تصریح کرد: اهمیت منابع انسانی موجب شده است تا وزارت نیرو از طریق اعلام فراخوان عمومی شایسته‌ترین افراد را برای تصدی پست‌های مدیریتی خود انتخاب کند.

وی با اشاره به انتخاب معاون وزیر نیرو از طریق اعلام فراخوان عمومی، گفت: وزارت نیرو دستگاه سیاسی نیست و مسئولیت آن تأمین آب و برق با کیفیت و استاندارد برای تمامی مردم کشور است. انتخاب مدیران ارشد وزارت نیرو از طریق فراخوان نشان می‌دهد که اولویت ما شایسته‌گزینی است نه اینکه بایستی حتماً افراد هم‌جهت در این وزارتخانه حضور داشته باشند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز