اطلاعات معاملات تمامی دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی در دسترس مردم قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت ، معدن و تجارت اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش در راستای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اطلاعات معاملات تمامی وزارتخانه­ ها و دستگاه های اجرایی مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir و در پنل شفافسازی معاملات در دسترس و مشاهده مردمی قرار گرفت .

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز