مدیرکل امور شهری و روستایی استانداری البرز بر تدوین برنامه کاربردی طرح جامع مدیریت پسماند استان و تعریف دقیق وظایف دستگاه های اجرایی تاکید کرد.

به گزارش مرورنیوز، محمدرضا رضوی در بیست و سومین جلسه کارگروه پسماند استان که ظهر دوشنبه برگزار شد، اظهار کرد: ساماندهی پسماندهای ویژه و صنعتی استان باید به صورت اضطراری در دستور کار کمیته ها قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید تصمیمات کاربردی حوزه پیشگیری، روش های جمع آوری و امحای بهداشتی پسماند صنعتی استان اتخاذ شود، گفت: نیازمند افزایش سرعت روند مطالعات جامع پسماند در شهرستان های استان هستیم.

رضوی مدیریت ویژه پسماندهای الکترونیکی در استان را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: پسماندها الکترونیکی عمدتاً از مواد شیمیایی و فلزات خاص و سنگین ساخته شده اند و نباید همراه با پسماندهای عادی دفن یا سوزانده شوند.

مدیرکل امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری البرز بر ساماندهی مدیریت پسماند های ویژه صنعتی، خطرناک و عادی توسط دستگاه های ذی ربط تاکید کرد و گفت: فراخوان جذب پیمانکار برای ساماندهی پسماند های الکترونیکی و الکتریکی ظرف یک هفته انجام شود همچنین سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به ارائه فهرست پیمانکاران واجد شرایط برای پسماندهای صنعتی و ویژه اقدام کند.

وی در خصوص تعیین تلکیف شرکت های داخلی برای سرمایه گذاری در حوزه پسماند، گفت: مقرر شد جلسه ای با حضور نمایندگان ادارات کل بازرسی، محیط زیست، سازمان همیاری و شهرداری های استان با محوریت اداره کل شهری، روستایی و شوراهای برگزار و نتیجه در کارگروه آتی گزارش شود.

رضوی اضافه کرد: مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف یک هفته نسبت به واگذاری پنج هکتار از اراضی حصار (ویسه) برای احداث کارخانه بازیافت نخاله اقدام کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز