معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از اجرای طرح مدیریت جامع آبخیزداری به صورت پایلوت در شهرستان طالقان خبر داد.

به گزارش مرورنیوز، هیربد معصومی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه استانی مدیریت آبخیرداری، تغییرات اقلیمی، کمبود آب شیرین و بیابان زایی سه چالش پیش روی شهروندان در قرن بیست و یکم است.

معصومی با تاکید بر اینکه حفظ و احیای مراتع و حفاظت از منابع طبیعی را در کاهش دغدغه های بشری تاثیرگذار دانست و گفت: با ارائه طرح های مدیریت جامع منابع طبیعی در حوزه های آبخیز امکان تجمیع فعالیت ها، سرمایه ها و بکارگیری مشارکت جوامع محلی در راستای رفع مشکلات موجود فراهم خواهد شد.

وی هدف اصلی از طرح جامع مدیریت آبخیزداری را ایجاد رابطه سیستماتیک بین مراحل مختلف مطالعه و بررسی ارتباط همه اجزاء تاثیرگذار در این حوزه و تاثیر هر یک بر عملکرد اکو سیستم دانست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تاکید کرد: به دنبال تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور و به تبع در البرز اجرای طرح‌های آبخیزداری مبتنی بر تحقق این مهم در دستور کار قرار گرفته است.

معصومی اضافه کرد: طرح مدیریت جامع حوزه آبخیزداری می تواند در دستیابی به توسعه پایدار موثر باشد این مهم در حوزه روستایی اهمیت فراوانی دارد.

وی یکی از سیاست های دولت یازدهم را کم کردن اختلاف توسعه جهانشمول بین روستا و شهرها به منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی برشمرد و گفت: به همین منظور نیز در شهرستان ها کارگروه های مرتبط با مدیریت فرمانداران تشکیل می شود.

در این جلسه مقرر شد؛ طرح مدیریت جامع آبخیزداری به صورت میدانی در شهرستان طالقان و با حضور دهیاران و اعضای شوراهای روستایی، تشکیل شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز