بانک توسعه تعاون در تازه ترین دور حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، تسهیلات بانکی ارائه شده به مشاغل مرتبط با ورزش و جوانان را امهال می کند.

به گزارش مرور نیوز به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون ، با هدف حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، پیرو برنامه های حمایتی پیشین این بانک در تازه ترین اقدام، تسهیلات اخذ شده توسط فعالیتهای مرتبط با موضوع ورزش و جوانان از سوی بانک توسعه تعاون مشمول استمهال خواهند بود.

بدین ترتیب با عنایت به دستورات بانک مرکزی و براساس تصمیمات اخذ شده در بانک توسعه تعاون، نحوه شناسایی مشمولین برخورداری از استمهال بانکی شامل زیرشاخه ورزش و جوانان، شامل کلیه باشگاه های ورزشی دارای مجوز از کمیسیون موضوع ماده 5 قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و مراکز مشاوره ازدواج و خانواده، مشمول برخورداری از استمهال بانکی می باشند.

بدیهی است فرآیند استمهال تسهیلات بانکی اخذ شده توسط این گروه ها و رسته های شغلی در کلیه شعب بانک توسعه تعاون اجرا خواهد شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز