با صدور احکامی توسط آقای حسین‌زاده مدیر عامل بانک ملی ایران انتصابات جدید در بانک ملی صورت گرفت.

به گزارش مرورنیوز، با صدور احکامی توسط آقای حسین‌زاده مدیر عامل بانک ملی ایران تعداد پنج نفر از همکاران به سمت‌های جدید مدیریتی منصوب شدند که عبارتند از:
1- سید رضا انواری سرپرست اداره کل مبارزه با پولشویی 
2- مهدی لطیفی سرپرست اداره کل رفاه و درمان 
3- محمد توکلی سرپرست اداره کل نظام های پرداخت
 4- محمدرضا صدری سرپرست اداره امور شعب شمال تهران
 5- سید احمد طاهری سرپرست اداره امور شعب استان اردبیل

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز