آزمون سراسری تبدیل وضعیت و رتبه بندی مشاغل کارشناسی بانک کشاورزی روز جمعه 16 مهر با حضور 6000 نفر از کارکنان این بانک به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

به گزارش مرورنیوز، این بانک به عنوان یک بانک تخصصی و دانش بنیان دراجرای دستور العمل طرح ارتقای مسیر شغلی کارشناسان و بازرسان مقطع تحصیلی لیسانس و بالاتر و همچنین به منظور تکمیل مشاغل کارشناسی بلاتصدی با هدف توجه به سرمایه انسانی، هموار کردن مسیر ارتقای شغلی و ایجاد انگیزه در کارکنان در مقاطع لازم نسبت به برگزاری این آزمون اقدام می کند.

شایان ذکر است، برگزاری آزمون سراسری تبدیل وضعیت و رتبه بندی مشاغل کارشناسی پس از گذشت  3  سال از آخرین تاریخ برگزاری و نیز همایش سراسری کارشناسان بانک کشاورزی در اردیبهشت سال جاری پس از گذشت 10 سال ، در راستای استراتژی و توجه مدیران ارشد بانک به تامین رضایت شغلی کارکنان و با هدف پرورش سرمایه انسانی شایسته و کارآمد به عنوان بزرگترین فرصت سازمانی صورت گرفته است.

این گزارش می افزاید واجدان شرایط پس از رقابت در آزمون کتبی و کسب امتیاز لازم، می بایست با شرکت در مصاحبه علمی و تخصصی، توانمندی خود برای احراز حدود 300 پست کارشناسی بلاتصدی و یا ارتقای رتبه در رده کارشناسی نشان دهند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز