ضریب خود اتکایی مالی مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان در آخرین رتبه بندی سیستم بانکی این استان نسبت به سال گذشته 8 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش مرورنیوز، این جهش در ضریب خوداتکایی پیامد افزایش در رشد سپرده های مردمی و بهبود وصول مطالبات به ویژه کاهش در مانده مطالبات غیر جاری است.

این گزارش می افزاید مدیریت لرستان در 5 ماهه نخست سال 95 در زمینه شاخص خوداتکایی با 8 درصد ارتقا از 46 درصد به 54 درصد رسیده است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز