مدیرعامل بانک شهر با اشاره به انتخاب شهر قزوین به عنوان پایلوت اجرای طرح شکوفایی شهری، این اقدام را از مهم‌ترین تحولات این شهر در راستای افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان دانست.

به گزارش مرورنیوز، حسین محمد پورزرندی با تاکید بر اهمیت افزایش سطح کیفی زندگی شهروندان گفت: در چند سال اخیر اقدامات مهمی در خصوص توسعه و عمران شهرها شده است و یکی از عمده‌ترین موضوعات در این زمینه، معرفی شهر قزوین به عنوان شهر پایلوت برای اجرای طرح شکوفایی شهری بوده است.
وی افزود: دبیری مجمع جهانی شهرهای اسلامی و عاملیت در موضوع جاده ابریشم از دیگر اتفاقات مهمی است که با توجه به قدمت تاریخی این شهر و همچنین ظرفیت‌های ناشناخته آن، بسیار حائز اهمیت است.
مدیرعامل بانک شهر در ادامه اظهار کرد: شهر قزوین به عنوان یکی از شهرهایی که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد در زمینه صنعت، خدمات، حمل‌ونقل، گردشگری دارای ظرفیت‌های فراوان سرمایه‌گذاری است و چنانچه بخواهد نقش مناسبی در مسیر جاده ابریشم نوین داشته باشد، نیازمند یک بازاندیشی در برنامه‌ریزی و تدوین چارچوب‌های اقتصادی جدید است.

 

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز