در راستای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در ٦ ماه نخست سال جاری بانک صنعت و معدن حدود ٦ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات به طرح های کوچک و متوسط در استان های مختلف کشور پرداخته است.

به گزارش مرورنیوز، از این رقم ٢هزار و٥٠٠میلیارد ریال به سرمایه در گردش و ٤ هزار میلیارد ریال به سرمایه ثابت طرح های صنعتی و تولیدی کشور تعلق گرفته است.

میزان تسهیلات پرداخت شده به طرح های کوچک و متوسط در ٦ ماه نخست امسال در مقایسه با میزان پرداختی در مدت مشابه سال ٩٤ توسط این بانک ٢ درصد افزایش داشته است.

از میزان تسهیلات پرداختی یاد شده استان تهران با حدود ٢ هزار میلیارد ریال، قزوین با حدود ٦٠٠میلیارد ریال و یزد با ٥٠٠ میلیارد ریال به ترتیب بیشترین میزان تسهیلات دریافتی را به خود اختصاص داده اند.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز