معادل 10 هزار میلیارد ریال اوراق مرابحه گندم روز دوشنبه 19 مهر در نخستین ساعات عرضه توسط شرکت کارگزاری بانک کشاورزی در فرابورس فروخته شد تا وجوه آن برای پرداخت بخشی از بدهی دولت به گندم کاران مصرف شود.

به گزارش مرورنیوز، شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به نمایندگی از شرکت بازرگانی دولتی از روز دوشنبه برای تامین مالی بخشی از مطالبات گندم کاران اقدام به انتشار اوراق مرابحه کرد که در مرحله اول در ساعات اولیه همان روز نخست 10 هزار میلیارد ریال آن در فرابورس پذیره نویسی و فروخته شد.

شایان ذکر است این اوراق قابلیت معامله در فرابورس را دارد و سررسید آن 24 ماهه با سود 20 درصد است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز