شعب بانک کشاورزی در استان کرمان تا مقطع نیمه مهرماه سال جاری ، 471 میلیارد ریال تسهیلات مصوب کارگروه رفع موانع تولید معادل 50 درصد از کل تسهیلات تعیین شده برای سیستم بانکی در این استان را پرداخت کردند.

به گزارش مرورنیوز، در پی تشکیل پانزده جلسه کارگروه رفع موانع تولید درمحل سازمان صنعت معدن و تجارت وسه جلسه کارگروه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، تعداد 349 فقره درخواست به مبلغ 2759 میلیارد ریال برای بررسی و پرداخت توسط بانک کشاورزی تصویب شد که تا نیمه مهر از 74 فقره درخواست بررسی شده در شعب، 50فقره به مبلغ 471 میلیارد ریال منجر به پرداخت تسهیلات شده است.

شایان ذکر است در مقطع زمانی  یاد شده کل پرداختی سیستم بانکی استان کرمان مبلغ957 میلیارد ریال بوده که بانک کشاورزی به تنهایی قریب 50 درصد تسهیلات شمال استان را پرداخت کرده است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز