بانک صنعت و معدن مبلغ ١٠ هزار و ٥٠٠ میلیارد ریال تسهیلات در قالب طرح های کارگروه رفع موانع و رونق تولید در کشور به طرح های کوچک و متوسط صنعتی پرداخت کرد.

به گزارش مرورنیوز، این میزان تسهیلات به ٨٣٢ طرح در ٣١ استان کشور پرداخت شده است.

میزان پرداختی به صنایع کوچک و متوسط برای ایجاد رونق در تولید کشورتوسط بانک صنعت و معدن از طریق معرفی کارگروه های استانی ٦ هزار و ٩٠٠ میلیارد ریال و به شکل مستقیم ٣ هزار و ٦٠٠ میلیارد ریال بوده که به ترتیب به ٣٨٩ و ٤٤٣ طرح تخصیص یافته است.

گفتنی است طرح رونق تولید توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت و برای کمک به واحدهای صنعتی ناکارآمد، با پیشرفت بالای ٦٠ درصد که تعداد آن ها در مرحله اول به ١٠ هزار واحد می رسد تدوین شده است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز