شرکت بیمه دی از مجموعه شرکت‌های گروه مالی دی، در شاخص توانگری مالی که طبق محاسبات بیمه مرکزی انجام می‌شود به سطح 2 و نسبت 71+ رسید.

به گزارش مرورنیوز، شرکت بیمه دی از مجموعه شرکت‌های گروه مالی دی، در شاخص توانگری مالی که طبق محاسبات بیمه مرکزی انجام می‌شود به سطح 2 و نسبت 71+ رسید.

این شاخص در سال 92 به گونه‌ای بود که شرکت بیمه دی با محدودیت‌هایی در فعالیت‌های بیمه‌ای مواجه بود اما در سال‌های بعد و با تلاش مدیریت جدید و حمایت بانک دی به صورت پله‌ای رشد کرد و در سال 95 به سطح 2 و نسبت 71+ رسید.

بر این اساس شرکت بیمه دی که در سال 92 از نظر بیمه مرکزی فاقد توانگری مالی برای ایفای تعهدات خود بود و با محدودیت فعالیت در چند رشته روبه‌رو شد، اکنون با طی مسیر تعالی و بالندگی در زمره بیمه‌های فعال و توانا در ایفای مسئولیت‌های خود در قبال بیمه‌گزاران قرار دارد.

مدیریت ارشد این مجموعه با تبریک به بیمه‌گزاران خود اعلام کرده است که مسیر بالندگی را تا رسیدن به سطح یک توانگری با قوت ادامه خواهند داد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز