شعب بانک کشاورزی استان سمنان بیش از 330 میلیارد ریال تسهیلات برای راه اندازی بنگاه های کوچک، خرد و متوسط به تعداد 180 نفر از متقاضیان پرداخت کردند.

به گزارش مرورنیوز، از این میزان تسهیلات مبلغ 83 میلیارد ریال در بخش صنعت و معدن به 15 نفر از متقاضیان و مبلغ 247 میلیارد ریال در بخش کشاورزی به تعداد 165 نفر از متقاضیان این بخش  پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش با پرداخت مبلغ فوق تا کنون66 درصد از تعهدات تعیین شده توسط کارگروه استانی در این بخش محقق شده است.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز