در مجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه تعاون که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی برگزار شد، صورت های مالی این بانک در سال 94 مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش مرورنیوز، حجت الله مهدیان سرپرست بانک توسعه تعاون در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در سال 94 و برنامه های این بانک در سال 95 به ارائه گزارش عملکرد این بانک پرداخت و پس از قرائت فعالیت هیأت مدیره بانک موضوع ماده 232 قانون تجارت و راهکارهای ارائه خدمات مطلوب بانکی به بخش تعاون و مشتریان مورد تاکید قرار گرفت.
درادامه جلسه پس از بیان تکالیف قانونی بانک توسط بازرس موارد تعیین تکلیف گردید و براین اساس صورتهای مالی  بانک مورد تصویب  قرار گرفت.
درمجمع عمومی عادی سالیانه بانک توسعه تعاون که با موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با حضور اعضای مجمع و بازرس قانونی برگزار گردید صورت های مالی این بانک در سال 94 مورد تصویب قرار گرفت.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز