شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در شهریور ماه 1395 به عدد 223.3 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرورنیوز، خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:
 -  شاخص بهای تولیدکننده در ایران در شهریور ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.6 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.
-  شاخص مذکور در دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریور ماه 1394 به‌ میزان 3.2 درصد افزایش یافته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز