بانک مرکزی از دکتر نتاج مدیرعامل بانک قوامین به سبب مشارکت و همکاری در اجرای موفقیت آمیز نخستین کمپین اطلاع رسانی نظام بانکی کشور با عنوان «گره گشای تولید» قدردانی کرد.

به گزارش مرورنیوز، محمدعلی کریمی مدیر اداره روابط عمومی بانک مرکزی با اهدای لوحی از جانب دکتر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی از همکاری های موثر دکتر نتاج، مدیرعامل بانک و هم چنین حمید موفق، رئیس اداره روابط عمومی بانک قوامین در این کمپین قدردانی کرد.

در این لوح تاکید شده است که نخستین تجربه اطلاع رسانی جمعی نظام بانکی خوشبختانه با بازخوردهای مثبت افکار عمومی و انعکاس مطلوب رسانه یی مواجه شده است.  

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز