شعب بانک کشاورزی استان کرمان 19 میلیارد ریال تسهیلات خود اشتغالی پرداخت کردند.

به گزارش مرور نیوز، به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان کرمان، از این میزان تسهیلات، مبلغ 10.200 میلیون ریال به 100 نفر از معرفی شدگان کمیته امداد و مبلغ 8.800 میلیون ریال به 80 نفر از معرفی شدگان بهزیستی پرداخت شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز