محمدکاظم چقازردی با رأی اکثریت نمایندگان بانک های دولتی و خصوصی به عنوان نماینده بانک ها در هیأت انتظامی بانک ها انتخاب شد.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس این گزارش، هیأت انتظامی بانک ها از سه عضو نماینده شورای پول و اعتبار، نماینده بانک ها و نماینده دادستان کل کشور تشکیل شده است.

دبیرکل بانک مرکزی نیز به عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک ها در این هیأت حضور دارد.

در قانون پنجم توسعه اختیارات قابل توجهی به بانک مرکزی برای ایجاد انضباط در بازار پول کشور داده شده است که از جمله آنها سلب صلاحیت و ابطال مجوز است. در این خصوص، هیأت انتظامی بانک ها، اختیارات زیادی برای رسیدگی به تخلفات بانک ها دارد.

تخلفات بانک ها به این هیأت گزارش داده می شود و هیأت انتظامی نیز در مورد بانک های متخلف و مشکلاتی که متوجه مدیریت آنها می شود، رسیدگی می کند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز