شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مهر 1395 به عدد 224.5 رسید که نسبت به ماه قبل 0.5 درصد افزایش داشته است.

به گزارش مرور نیوز، خلاصه نتایج به‌ دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه  100=1390 به شرح زیر است:

-  شاخص بهای تولید کننده در مهر 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 3.9 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

- شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به مهر 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر 1394 به‌ میزان 3.2 درصد افزایش یافته است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز