رئیس اداره تحقیق و توسعه بازار بانک از فعالسازی امکان اخذ گزارش تفکیکی و تجمیعی تراکنش های پایانه های فروش بر پرتال سایان کارت خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، عبداله زمردی گفت: با همکاری شرکت سایان کارت و اداره تحقیق و توسعه بازار با هدف ارتقای کیفی خدمات جی بی پوزهای بانک قوامین، امکان اخذ صورت حساب و گزارش تراکنش به تفکیک پذیرنده و پایانه در اختیار مشتریان قرارداده شده است.

لازم به توضیح است جهت ایجاد سهولت بررسی تراکنش ها و جلب رضایت حداکثری مشتریان بانک، امکان شخصی سازی این گونه از گزارشات برحسب نیاز و به صورت پویا فراهم شده است. 

شایان ذکر است مشتریان متقاضی دارنده حداقل سی پایانه جهت بهره مندی از خدمت مذکور می توانند با مراجعه به شعب بانک درخواست خود را ارائه نمایند.

زمردی هم چنین یادآور شد: در آینده یی نزدیک امکان نمایش ریز تراکنش ها از طریق اینترنت بانک قوامین نیز برای کلیه پذیرندگان فراهم خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز