کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی بیمه کوثر گفت: ارزیابی عملکرد یکی از ارکان مدیریت منابع انسانی است که به شکل خاصی به‌عنوان یک ابزار مدیریتی به حساب می‌آید.

به گزارش مرور نیوز، ابوالفضل شهابی وش کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی بیمه کوثر گفت: ارزیابی عملکرد یکی از ارکان مدیریت منابع انسانی است که به شکل خاصی به‌عنوان یک ابزار مدیریتی به حساب می‌آید. درواقع، مدیران با استفاده از شاخص‌های مختلف موجود در این ابزار، عملکرد کارکنان را می‌سنجند و آن را ارزیابی می‌کنند تا هم نقاط قوت و ضعف کارکنان مشخص شود و هم نتایج قابل پیش‌بینی ناشی از این عملکرد مشخص شود.

وی افزود: یک مدیر به کمک نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد می‌تواند استعدادهای بالقوه را کشف و در مسیر رشد و شکوفایی سازمان به کار گیرد و همچنین بازخوردهای لازم را درباره نقاط ضعف و قوت رفتارکارکنان به آنها ارائه کند تا به این وسیله برای تامین نیازهای سازمان قدم بردارد. 

شهابی وش گفت: ارزیابی عملکرد تعاریف متعددی دارد که در مفهومی واحد به معنی اندازه‌گیری عملکرد (Performance Measurement) است. منظور از ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیله آن کارکنان‌ در فواصلی معین و به طور رسمی، بررسی، نظارت، سنجش و کنترل می‌شوند تا در تامین منابع‌انسانی، ‌برنامه‌ریزی جذب، آموزش، تعیین مسیر شغلی و حقوق و مزایا از این اطلاعات استفاده شود.

کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی بیمه کوثر بیان کرد: کاربردهـــــای ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع‌انسانی با برنامه‌ریزی نیروی‌انسانی شروع می‌شـــود. درواقـــــع برنامه‌ریزی منابع‌انسانی فرآیندی است که به وسیله آن سازمان معین می‌کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارت‌هایی، برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد. کارمندیابی و انتخاب بیان‌گر این مطلب است که در مدیریت منابع‌انسانی، کارمندیابی شامل هر عمل یا فعالیت انجام شده توسط سازمان با هدف شناسایی و جذب کارکنان بالقوه انجام می‌شود.

وی اظهار داشت: هدف از تعیین روایی آزمون‌های استخدامی این است که براساس تحقیقات انجام شده، آزمون استخدامی به شرط دارا بودن روایی یا اعتبار نه تنها یکی از باارزش‌ترین ابزارهای شناسایی افراد مناسب برای سازمان است، بلکه نقش مهمی درتعیین میزان شایستگی افراد ایفا می‌کند.

وی افزود: در ارزیابی عملکرد، تعیین نیازهای آموزشی کارکنان امر قابل ملاحظه و مهمی تلقی می‌شود و از آنجا که باارزش‌ترین و مهم‌ترین سرمایه هر سازمانی منابع انسانی کارآمد و توسعه‌یافته و کلید اثربخشی سازمان‌ها منابع انسانی آن است، توسعه و بالندگی منابع انسانی از ضروریات حیاتی و اثربخشی سازمان است. یکی از مهم‌ترین راه‌های بهسازی و توسعه منابع انسانی از طریق آموزش کارکنان میسر می‌شود. آموزشی که به‌صورت یک سیستم فعال و مستمر برنامه‌ریزی شده باشد، اصول آموزش ضمن خدمت در آن به درستی مراعات خواهد شد.

شهابی وش خاطر نشان کرد: برای استراتژی‌های جذب منابع انسانی با هدف به دست آوردن کارکنان مناسب که از سطوح بالای شایستگی‌ها، مهارت‌ها، دانش و پتانسیل لازم برای دیدن آموزش‌های آتی برخوردار باشند، طراحی و اجرا می‌شوند.کارمندیابی اثربخش نیز از طریق تدوین استراتژی‌های جذب شایسته‌ترین نیروها به سازمان محقق می‌شود.

وی افزود: تعیین پیشرفت مسیر شغلی در ارزیابی عملکرد یک تلاش سازماندهی‌شده و برنامه‌ریزی‌شده شامل فرآیندها و فعالیت‌های ساختارمندی است که نتیجه آن نقشه مسیر پیشرفت شغلی فرد خواهد بود. در واقع توالی شغل‌ها در طول زندگی کاری فرد در سازمان توسط برنامه مسیر پیشرفت شغلی مشخص می‌شود.

کارشناس ارشد مدیریت توسعه منابع انسانی بیمه کوثر در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین کاربردهایی که بعد از جذب و استخدام برای هر کارمندی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است حقوق و مزایا است. در واقع به کمک ارزیابی عملکرد می‌توان متناسب با عملکرد کارکنان برای آنها حقوق و مزایا در نظر گرفت و یک روش انگیزشی برای کارکنان ایجاد کرد که آنها بدانند آنچه دریافت می‌کنند در گرو آن چیزی است که از خودشان ارائه کرده‌اند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز