ضرورت تدوین سند جامع راهبردی برای تحقق اهداف بلندمدت یک شرکت از جمله شرکت‌های بیمه‌ ای بر هیچ کس پوشیده نیست، چرا که دستیابی به اهداف متعالی در حوزه بیمه‌ گری با اتکا به بازنگری الزامات این بخش و تبیین آن در سند جامع راهبردی شرکت ممکن خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر سیستم‌ ها و تطبیق مقررات بیمه کوثر گفت: مسعود طاهری گفت: سند راهبردی بیمه کوثر که با همکاری متخصصان، نخبگان و کارشناسان تدوین شده، سندی یکپارچه و منسجم است که جایگاه شرکت بیمه کوثر در افق 1404 را ترسیم کرده است. این سند مانند هر سند راهبردی دیگری، در راستای اسناد بالادستی و رسیدن به اهداف کلان، به همراه بهره‌مندی از سیاست‌های شفاف سازمان، تدوین شده است.

وی اظهار داشت: در سند یادشده، ماموریت شرکت بیمه کوثر (سهامی عام)، ایجاد اطمینان و آرامش ‌خاطر برای آحاد مردم ایران، گسترش ضریب نفوذ بیمه و دستیابی به بازارهای منطقه‌ای و خارج از کشور از طریق ارائه خدمات بیمه‌ای، سودآوری حداکثری برای سهام‌داران خود، توانمندسازی مالی شرکت برای قبول بیمه‌های اتکایی با تکیه بر سرمایه‌های انسانی متعهد و متخصص و در نهایت پایبندی به قوانین و مقررات بیمه‌ای، تعریف شده است. 

مدیر سیستم‌ ها و تطبیق مقررات بیمه کوثر گفت: شرکت بیمه کوثر در افق چشم‌انداز خود، باید به یکی از سه شرکت برتر بیمه‌ای خصوصی ایران از لحاظ رضایت مشتریان و سودآوری تبدیل شود. در راستای دستیابی شرکت به چشم‌انداز تعیین‌شده، اهداف کلان و کیفی در چهار بعد مالی، مشتریان، فرآیندها و یادگیری، مشخص شده است.

وی بیان کرد: این سند مطابق با مدل جامع مدیریت استراتژیک دیوید، در سه فاز کلی تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی تدوین شده و شامل مراحل ذکرشده در ادامه است.

سازماندهی ساختار: تعیین واحدهای درگیر در اجرای طرح‌ریزی راهبردی شرکت و تعیین نقش و وظیفه هر یک از آنها در این پروسه

 تدوین ارکان جهت‌ساز شرکت (چشم‌انداز، ماموریت، ارزش‌ها و اهداف کلان)

 تحلیل ذی‌نفعان شرکت: شناسایی تمامی ذی‌نفعان شرکت و تحلیل میزان نفوذ و منافع آنها از شرکت

 تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت: شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی تمام فاکتورهای داخلی و خارجی با استفاده از امتیازدهی و نظر خبرگان. عوامل داخلی در هفت موضوع (بر اساس مدل 7S مکنزی) ساختار، سیستم‌ها و سامانه‌ها، کارکنان، ارزش‌های مشترک، مهارت‌ها، استراتژی، سبک مدیریت و عوامل خارجی نیز در هفت گروه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی، قوانین و مقررات و در نهایت محیط صنعت بیمه، طبقه‌بندی شدند.

 ارزیابی شرایط محیطی شرکت: پس از مشخص شدن عوامل داخلی پراهمیت در مرحله قبل، با استفاده از ماتریس ارزیابی محیط داخلی(IFE)، عوامل داخلی در دو گروه نقاط قوت و نقاط ضعف از نقطه نظر درجه اهمیت و وضعیت فعلی شرکت در آن شاخص، توسط خبرگان شرکت امتیاز می‌گیرند و در نهایت از این ماتریس، عدد IF شرکت حاصل می‌شود. به همین ترتیب در ماتریس ارزیابی محیط خارجی(EFE) نیز موارد مشابه برای عوامل خارجی بااهمیت و در دو گروه فرصت‌ها و تهدیدها انجام شده و عدد EF شرکت نیز حاصل می‌شود. در نهایت با استفاده از دو عدد به دست آمده از تحلیل‌های صورت گرفته، موقعیت استراتژیک شرکت در ماتریس ۹ منطقه‌ای IEM به دست می‌آید که شرکت بیمه کوثر در وضعیت فعلی، در منطقه رشد و توسعه این ماتریس قرار گرفته است.

تدوین استراتژی‌های شرکت: پس از ارزیابی نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی شرکت و شناسایی مهم‌ترین و اساسی‌ترین موارد، با استفاده از ماتریس SWOT، استراتژی‌های شرکت در چهار گروه استراتژی‌های تهاجمی(SO)، رقابتی(WO)، واکنشی(ST) و تدافعی(WT) تدوین و از میان استراتژی‌های مشخص‌شده، ۱۰ مورد به عنوان استراتژی‌های اساسی و اصلی شرکت برگزیده شد.

 تبیین اهداف و شاخص‌ها: این مرحله به معنی تبدیل استراتژی به برنامه‌ها و شاخص‌های کلیدی است. در واقع شاخص‌های کلیدی شرکت مشخص و اهداف کلان شرکت به اهداف خرد -که هر یک دارای شاخص سنجش است- شکسته می‌شود. همچنین برای هر کدام از اهداف خرد، پروژه و برنامه‌های اجرایی تعریف و منجر به پیوند لایه استراتژیک با لایه عملیاتی خواهد شد.

 ترسیم نقشه استراتژی شرکت: نتایج تمامی مراحل طی‌شده به صورت تصویری در نقشه استراتژی ترسیم شده است و نحوه حرکت راهبردی شرکت به منظور دستیابی به اهداف کلان را نمایش می‌دهد.

 تحلیل شایستگی‌ها: در این مرحله، تمام منابع و شایستگی‌های شرکت شناسایی و ارزیابی (جدول RBV) و منجر به شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (KSF) و سپس تعیین عوامل بحرانی موفقیت (CSF) می‌شود. در بیمه کوثر ۹ مورد عامل کلیدی و پنج عامل بحرانی موفقیت احصاء شد.

 جاری‌سازی استراتژی: پس از انجام مراحل تدوین استراتژی‌های شرکت، نوبت به اجرای آنها می‌رسد که در شرکت بیمه کوثر تحت عنوان طرح تحرک معرفی شده است. در این مرحله اهداف شرکت در قالب شاخص‌هایی تعریف و برای هر یک، مقداری به صورت هدف تعیین و به تمام واحدهای شرکت ابلاغ می‌شود تا عملکرد آنها در راستای تحقق برنامه‌ها و اهداف شرکت باشد. همچنین در این مرحله، برای هر یک از شاخص‌ها، واحدهای متولی، گزارش‌دهنده و همکار مشخص می‌شود.

 پایش برنامه‌ها: پس از ابلاغ برنامه‌های اجرایی به واحدها، عملکرد و در نتیجه میزان تحقق برنامه‌ها ارزیابی می‌شود. برای کنترل و پایش برنامه‌ها، از انواع داشبوردهای مدیریت استراتژیک استفاده می‌شود. از دیگر ابزاری که شرکت بیمه کوثر به منظور پایش اجرای برنامه‌های خود از آن بهره می‌گیرد، استفاده از گزارش‌های BI است.

ضمانت اجرایی سند راهبردی

ضمانت اجرایی مورد نیاز سند راهبردی، ارتباط آن با سیستم پرداخت پاداش کارکنان است که با برقراری ارتباط مستقیم میان سیستم پرداخت پاداش با عملکرد و میزان تحقق برنامه‌های هر واحد، محقق می‌شود. 

در نهایت اینکه، سیستم برنامه‌ریزی راهبردی، یک سیستم پویاست و درباره تمامی اهداف و برنامه‌های واحدهای مختلف، طی جلسات دوره‌ای بحث می‌شود و اصلاحات لازم بر روی آنها صورت می‌گیرد و به صورت پیوسته بهبود می‌یابد و کامل‌تر می‌شود.

اکنون که شرکت بزرگ بیمه کوثر سند استراتژی خود را تدوین کرده، فرصت بسیار مغتنمی فراهم آمده است که همه کارکنان شرکت برای تحقق آن از تمامی منابع به بهترین نحو ممکن استفاده کنند. 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز