سرویس بین الملل- پلیس عربستان 30 تن را به اتهام دست داشتن در بزرگترین پولشویی در تاریخ این کشور دستگیر کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور  نیوز به نقل از العالم، پلیس عربستان تأکید کرد که با توجه به شواهد موجود مبلغ 16 میلیارد ریال معادل 27/4 میلیارد دلار آمریکا در این پولشویی محاسبه شده است.

خبرگزاری اسپوتنیک خاطرنشان کرد که در بین افراد دستگیر شده، شهروندان چند کشور مختلف از جمله عربستان سعودی قرار دارند.

پس از بازجویی از 15 نفر از این افراد، آنها آزاد شدند و 15 نفر دیگر همچنان در بازداشت بسر می برند.

در اسناد منتشر شده، سه پولشویی به چشم میخورد، اولین پولشویی مبلغ 2 میلیارد و دو پولشویی دیگر معادل 7 میلیارد ریال عربستان صورت گرفته.

هنوز مشخص نیست که این سه پولشویی با هم در ارتباط هستند یا خیر.

پولشویی از طریق یک حساب بانکی جعلی متعلق به شرکتهای نامشخص صورت گرفته و مبلغ زیادی از این پولها در بانکهای خارج از عربستان موجود می باشند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز