سرویس بین الملل- محاکمه جمال و علاء مبارک فرزندان حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر در قضیه کلاهبرداری از بورس به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های مصر، دادگاه جنایی قاهره جلسه محاکمه جمال و علاء مبارک را در قضیه کلاهبرداری از بورس به تعویق انداخت.

بر پایه این گزارش، جلسه محاکمه فرزندان حسنی مبارک به همراه هفت تن ازمتهمان دیگر در قضیه فروش اسناد بانکی به 15 ژانویه موکول شد.

عبدالمجید محمود دادستان اسبق مصر در ماه می 2012 پسران مبارک را به همراه 7 متهم دیگر به کلاهبرداری از بورس و فروش اوراق بانکی و کسب مال نامشروع متهم کرده بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز