سرویس بین الملل- پلیس ترکیه احمد ترک از فعالان مدنی و شهردار منتخب شهر ماردین در جنوب شرق این کشور را به همراه امین ایرماک شهردار منطقه آرتوکلو را دستگیر کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از رسانه های ترکیه، این دو پیشتر به حکم وزارت کشور ترکیه از شهرداری خلع شده بودند.
پلیس این کشور همچنین با یورش به شهرداری وان، شهردار منتخب از حزب دموکراتیک خلق ها(ح.د.پ) و چهار تن دیگر از مسئولان این شهرداری را به اتهام همدستی با پ.ک.ک دستگیر کرده و همزمان شهردار کرد شهر ماردین توسط وزارت کشور ترکیه برکنار و شهردار سییرت نیز بازداشت کرده بود.

در دوره اخیر وزارت کشور ترکیه بر شدت عملیات خود علیه شهرداری های در کنترل این حزب افزوده و تاکنون نزدیک به 35 شهردار منتخب در مناطق کردنشین شرق و جنوب شرق ترکیه برکنار شده و وزارت کشور برای این شهرداری ها سرپرست تعیین کرده است.

از جمله خانم گلتن کیشاناک شهردار شهر دیاربکر به عنوان بزرگترین شهر کردنشین نیز دسگیر و زندانی شده است. 

شمار زیادی از شهرداران برکنار شده در مناطق کردنشین ترکیه در زندان بسر می برند.

در اطلاعیه پیشین وزارت کشور ترکیه درخصوص تعیین سرپرست برای شهرداری های مناطق کردنشین آمده است: این شهرداران از رای مردم، مالیات های پرداخت شده و امکاناتی که دموکراسی برای آنها فراهم کرده، سوء استفاده کرده و با سازمان های تروریستی که تمامیت ارضی و وحدت ملی ترکیه را هدف گرفته اند، همدستی و همکاری کرده و امکانات شهرداری ها را در خدمت این سازمان ها قرار داده اند. 

وزارت کشور ترکیه با استناد به اختیاراتی که قانون وضعیت فوق العاده در اختیار دولت قرار داده است، به برکناری شهرداران منتخب اقدام کرده است.

به دنبال کودتای نافرجام 25 تیرماه گذشته، مجلس ترکیه به درخواست دولت و با حمایت حزب حاکم و حزب حرکت ملی، برای مدت سه ماه در ترکیه حالت فوق العاده اعلام کرد که اخیرا نیز برای سه ماه دیگر تمدید شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز