سفیر انگلیس در تهران در توییتر خود نوشت: میتوانم تایید کنم من در هیچ اعتراضی شرکت نکردم. به رویدادی رفتم که گفته شده بود تجمعی به یاد قربانیان تراژدی پرواز 752 بود.

به گزارش مرور نیوز، راب مک ایر، سفیر انگلیس در تهران که دیشب در تجمعات مقابل دانشگاه امیرکبیر بازداشت شده بود در حساب توییتری خود نوشت: میتوانم تایید کنم من در هیچ اعتراضی شرکت نکردم. به رویدادی رفتم که گفته شده بود تجمعی به یاد قربانیان تراژدی پرواز 752 بود. طبیعی بود که بروم تا به قربانیان، که برخی از آنها برتانیایی بودند، ادای احترام کنم. 5 دقیقه بعد از اینکه شعارها شروع شد محل را ترک کردم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز