سرویس بین الملل- کارشناس مسائل راهبردی درباره موفقیت روزهای اخیر ارتش سوریه و آزادی حلب گفت: آزادسازی شهر مهم حلب نتیجه یک وحدت راهبردی و در عین حال عملیاتی بود.

دکتر محمودرضا امینی در گفت و گو با سرویس بین الملل مرور نیوز با اعلام این مطلب افزود: آزادسازی حلب در پی عدم اجازه به دخالت آمریکا و متحدان این کشور که دروغین با تروریسم در سوریه مقابله می کردند به دست آمد. رمز آزادی حلب اتکا به ارتش سوریه و نیز همپیمانان وفادارش می باشد.
این کارشناس مسائل راهبردی با اشاره به اینکه وحدت مقابله با تروریسم در سوریه و بویژه در آزاد سازی حلب یک وحدت راهبردی است، تاکید کرد: این موفقیت بزرگ ارتش و نیروهای مردمی سوریه و همپیمانان این کشور را در عین حال می توان ناشی از یک وحدت عملیاتی دانست که بین نیروهای مردمی و ارتش سوریه و مستشاری دانست.

دکتر امینی در بخش دیگری گفت: اینک برای مردم سوریه به خوبی روشن است که آمریکا و ادعاهای مقامات کاخ سفید در خصوص مقابله با تروریسم چیزی جز فرصت طلبی برای بازسازی قدرت و توان تضعیف شده تروریست ها نبود و این مهم برای ایران و روسیه نیز مسجل است.

این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: هر چه دولت مردمی سوریه با سرکوب تروریست ها موفقیت بیشتری برعهده بگیرد صلح در این کشور قرین به موفقیت و عملی شدن خواهد بود؛ زیرا قطعا نیروهای سیاسی مخالف را که نمی توان به عنوان معارض و تروریست آنها را در اعداد به حساب آورد نیز با دولت مقتدر بهتر می توانند نتایج صلح آمیز را بدست آورند.
وی در پایان به این نکته اشاره کرد که شاید ادعاهای دونالد ترامپ در ارتباط با عدم دخالت تروریسم در سوریه و حتی همین موفقیت، برای وی محصول مناسب تری نسبت به دولت اوباما باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز