هیأت نمایندگی دائم الجزائر در سازمان ملل در پاسخ به گزارش این سازمان تأکید کرد: هیچ دلیلی مبنی بر وجود اتباع الجزائری در میان داعشی‌ها یا خانواده‌های آن‌ها که در شمال شرقی سوریه بازداشت هستند، وجود ندارد.

به گزارش مرور نیوز، دولت الجزائر به سازمان ملل ابلاغ کرد که بدون وجود ادله و اطلاعات روشن مبنی بر الجزائری بودن داعشی‌ها در اردوگاه‌های شمال شرق سوریه، هرگز حاضر به پذیرش آن‌ها نیست.

هیأت نمایندگی دائم الجزائر در سازمان ملل در پاسخ به گزارش این سازمان تأکید کرد: هیچ دلیلی مبنی بر وجود اتباع الجزائری در میان داعشی‌ها یا خانواده‌های آن‌ها که در شمال شرقی سوریه بازداشت هستند، وجود ندارد.

شماری از داعشی‌ها و اعضای خانواده‌های آن‌ها در حال حاضر در اردوگاه‌ها و بازداشتگاه‌هایی در شمال شرقی سوریه در بازداشت «قوات سوریة الدیمقراطیة» (قسد) هستند.

طبق گزارش وبگاه «العربی الجدید»، سازمان ملل ۲۶ ژانویه گذشته در گزارشی خطاب به الجزائر و ۵۷ کشور دیگر از آن‌ها خواست تا بدون معطلی اتباع خود را که در میان این داعشی‌ها هستند به کشورهایشان بازگرداندند.

در این گزارش درباره نابسامانی اوضاع امنیتی و انسانی در دو اردوگاه الهول و الروج (۶۴ هزار نفر) ابراز نگرانی شده است.

دولت الجزائر در پاسخ به این گزارش گفته است که هیچ ادله محکمی مبنی بر وجود اتباع الجزائری در میان این داعشی‌ها وجودن ندارد و کارشناسان سازمان ملل نیز از طرف‌هایی که این ادعا را مطرح کرده‌اند (قسد) بخواهد تا اطلاعات تکمیلی و اسامی و القاب افراد که نشان دهد آن‌ها الجزائری هستند، ارائه کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز