نماینده «شبک ها» در پارلمان عراق درباره چشم طمع دولت ترکیه به موصل هشدار داد.

به گزارش مرورنیوز به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث، نمایندگان مجلس عراق تاکید کردند سخنان اخیر بینعالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، مداخله در امور داخلی عراق است. نماینده «شبک ها» در پارلمان عراق درباره چشم طمع دولت ترکیه به موصل هشدار داد و افزود: دولت ترکیه نظامیان خود را نزدیک پایگاه زیلگان که مناطق شبک نشین را گلوله باران می کند و غیرنظامیان را در آنجا می کشد، حفظ کرده است.

 به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث، نمایندگان مجلس عراق تاکید کردند سخنان اخیر بینعالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، مداخله در امور داخلی عراق است. نماینده« شبک ها» در پارلمان عراق درباره چشم طمع دولت ترکیه به موصل هشدار داد و افزود: دولت ترکیه نظامیان خود را نزدیک پایگاه زیلگان که مناطق شبک نشین را گلوله باران می کند و غیرنظامیان را در آنجا می کشد، حفظ کرده است. 

بینعالی ییلدیریم در سخنرانی روز گذشته خود درباره درگیری بین احزاب عراقی برای تسلط بر شهر موصل پس از بیرون راندن داعش از این شهر ابراز نگرانی کرده بود. ییلدیریم همچنین درباره وقوع فاجعه در شهر تلعفر عراق در صورت دستکاری در ترکیب جمعیتی این شهر هشدار داد و گفت: ترکمن ها ممکن است در تلعفر با یکدیگر درگیر شوند. 

بینعالی ییلدیریم در سخنرانی روز گذشته خود درباره درگیری بین احزاب عراقی برای تسلط بر شهر موصل پس از بیرون راندن داعش از این شهر ابراز نگرانی کرده بود. ییلدیریم همچنین درباره وقوع فاجعه در شهر تلعفر عراق در صورت دستکاری در ترکیب جمعیتی این شهر هشدار داد و گفت: ترکمن ها ممکن است در تلعفر با یکدیگر درگیر شوند. 
عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز