پیش نویس سند راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران در دوره پسابرجام به رغم رأی منفی ائتلاف لیبرال دموکراتها مورد تصویب قرار گرفت.

به گزارش مرور نیوز، پارلمان اروپا به پیش نویس سند مربوط به راهبرد اتحادیه اروپا در دوره پسابرجام و عادی سازی روابط با ایران رأی داد.

کمیته روابط خارجی اتحادیه اروپا با ۳۷ رأی موافق و۱۵ رأی مخالف این پیش نویس را تصویب کرد. ائتلاف لیبرال دموکراتها به این پیش نویس رأی منفی داد.

این پیش نویس توسط «ریچارد هوییت» از اعضای شاخه قانونگذاری اتحادیه اروپا و از حزب کارگر انگلستان و دارای گرایش نزدیک به «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلستان تهیه شده بود.

این سند در جلسه آینده پارلمان اروپا به رأی گذاشته خواهد شد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز