سرویس بین الملل- دادگاه مصر امروز شنبه دور تازه محاکمه رهبر و اعضای جمعیت اخوان المسلمین را در حالی که متهمان در اتاق فلزی قرار داشتند، آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از پایگاه الیوم السابع مصر، «محمد بدیع» رهبر و 738 عضو این جنبش از جمله اسامه فرزند محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده امروز مقابل دادگاه قرار گرفتند.
این افراد از سوی دادگاه مصر به دست داشتن در برگزاری اعتصاب میدان رابعه العدویه قاهره و ایجاد آشوب و خشونت و اقدام مسلحانه علیه امنیت و قتل عمد شهروندان و پلیس مصر متهم هستند.
دادگاه مصر پیش از این محمد بدیع را به اعدام محکوم کرده بود.
دولت مصر پس از آن که عبدالفتاح السیسی، قدرت را با برکنار کردن محمد مرسی در دست گرفت، فعالیت جنبش اخوان المسلمین را ممنوع و اعضای آن را تحت پیگرد و محاکمه قرار داد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز