سرویس بین الملل- در حالی که نزدیک به شش ماه تا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه زمان باقی است فرانسوا اولاند با توجه به کاهش شدید محبوبیت خود در نزد افکار عمومی به میان مردم رفته است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از لوفیگارو، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در پائین تر حد محبوبیت در میان افکار عمومی این کشور قرار دارد و به همین دلیل سفری را برای کسب محبوبیت و نزدیک کردن مردم به خود آغاز کرده است. 
وی به «کوره ز» که در واقع مقر اصلی انتخاباتی وی می تواند باشد رفت و با مردم دیدار و گفت وگو کرد هر چند که از تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری فرانسه در ششم ماه مه سال 2012 تاکنون این او ارتباطش را با این منطقه قطع نکرده بود. اولاند در این محله بزرگ شده و به مدرسه و دبیرستان رفته است.
لوفیگارو افزود: در واقع اولاند با بازدید از این محله و سخنرانی در میان مردم در صدد این بود که بداند چقدر در میان مردم محبوبیت دارد و این محبوبیت را می تواند افزایش دهد یا خیر. بازدید رئیس جمهور فرانسه از « کوره ز» بدون تشریفات خاص بود و البته مردم کمی هم به دیدن وی آمده بودند.

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز