نخست وزیر تایلند اعلام کرد "ماها واجیرالونگکورن" ولیعهد این کشور جانشین پدرش می شود.

به گزارش خبرنگار مرورنیوز، "بهومیبول آدولیادی" پادشاه تایلند پس از هفتاد سال سلطنت، به دلیل بیماری در بیمارستان درگذشت. وی هنگام مرگ 88 سال داشت.

نخست وزیر تایلند با انتشار بیانیه ای تأکید کرد که حکومت روند جایگزینی را انجام خواهد داد.

پادشاه تایلند در سال 1972 فرزندش ماها واجیر را به عنوان ولیعهد تعیین کرده بود.

پادشاه تایلند پس از 7 دهه حکومت در حالی مرد که تایلند اوضاع ناپایداری دارد.

وی پس از مرگ برادرش در سال 1964 به تخت پادشاهی نشست، و اکنون رکورد طولانی ترین دوره پادشاهی در دوران معاصر را به نام خود ثبت کرد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز