روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند درخواست نیکلسون برای افزایش نیرو، استیضاح مقامات امنیتی، قرارداد سیمان هرات و اظهارات رئیس امنیت ملی درباره بیمارستان 400 تخت‌خوابی اختصاص داده اند.

به گزارش مرور نیوز، روزنامه‌های امروز افغانستان تیترهای یک و صفحات نخست خود را به موضوعاتی مانند درخواست نیکلسون برای افزایش نیرو، استیضاح مقامات امنیتی، قرارداد سیمان هرات، اظهارات رئیس امنیت ملی درباره بیمارستان 400 تخت‌خوابی اختصاص داده اند.

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 7 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه 8 صبح افغانستان - 7 فروردین

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 7 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه ماندگار افغانستان - 7 فروردین

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 7 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه انصار افغانستان - 7 فروردین

تصاویر/ صفحه نخست روزنامه‌های 7 فروردین افغانستان

صفحه نخست روزنامه افغانستان تایمز افغانستان - 7 فروردین

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز