پلیس قرقیزستان علیه 12 تظاهرات‌کننده حامی «صادر جاپاراف» نماینده سابق پارلمان پرونده جنایی تشکیل داد.

به گزارش مرور نیوز در بیشکک، پلیس قرقیزستان علیه 12 تظاهرات‌کننده حامی «صادر جاپاراف» نماینده سابق پارلمان پرونده جنایی تشکیل داد.

پرونده جنایی علیه جاپارف به انتهام تهدید به مرگ، گروگان گیری، خراب‌کاری و زورگویی نسبت به نماینده دولت تشکیل شده است.

وی مدتی بود که خارج از کشور زندگی می‌کرد، 5 فروردین از قزاقستان به قرقیزستان رفته و نزدیک به 200 نفر برای استقبال از وی به مرز رفتند و همزمان در یکی از پارک‌های «بیشکک» طرفداران وی جمع شدند.

کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی وی را به محض رسیدن به قرقیزستان دستگیر کرده و برای انجام بازرسی به ساختمان این کمیته بردند.

طرفداران وی که تعداد آنان به 500 نفر رسیده بود در مقابل ساختمان کمیته دولتی امنیت ملی جمع شده و خواستار آزادی وی بودند.

در بین تظاهرات کنندگان «تورسونبیک آکن» فعال حقوق بشر قرقیزستان حضور داشت.

حدود ساعت 17.00 به وقت محلی بین تظاهرات‌کنندگان و پلیس درگیری صورت گرفت.

بنابر گزارش دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی در این تظاهرات 5 کارمند پلیس زخمی شدند و به اتوبوس پلیس خسارت زدند.

در نتیجه آن 105 نفر دستگیر شدند و علیه 12 شرکت‌ کننده فعال این تظاهرات پرونده جنایی تشکیل شد، این افراد در حال حاضر در زندان موقت شهری قرار دارند.

همچنین 64 نفر در روزهای اخیر دستگیر، 12 نفر جریمه و از برخی از شرکت‌کنندگان بازجویی شد.

طبق تحقیقات انجام شده از طرف کمیته امنیت ملی قرقیزستان معلوم شد که صادر جاپاراف در تظاهرات «کاراکول» در مرکز استان «ایسیک کول» در 7 اکتبر سال 2013 «امیلبک کاپتاگایف» نماینده تام الختیار دولت در این استان را به گروگان گرفته است.

همچنین طبق تحقیقات این کمیته، جاپاراف سازمان‌دهنده و حامی این تظاهرات در کاراکول و دیگر اقدامات غیر قانونی بوده است.

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

تشکیل پرونده جنایی علیه 12 حامی «صادر جاپاراف» در قرقیزستان

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز