سرویس بین الملل- رئیس جمهور افغانستان از دادستانی کل این کشور خواستار تامین مصونیت سیاسی و قضایی رئیس و اعضای حزب اسلامی این کشور شد.

به گزارش خبرنگار سرویس بین الملل مرور نیوز به نقل از خبرگزاری دولتی افغانستان، اشرف غنی با صدور فرمانی از دادستانی کل افغانستان خواست ظرف دو ماه آینده مصونیت گلبدین حکمتیار رهبر و اعضای حزب اسلامی را نسبت به اقدامات قبلی سیاسی و نظامی‌ شان تضمین کند.
در فرمان اشرف غنی که با هدف تحقق موافقتنامه میان دولت افغانستان و حزب اسلامی صادر شد و ۲۴ ماده دارد آمده است: حزب اسلامی افغانستان مطابق با احکام قانون اساسی و سایر قوانین کشور از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار است و با رعایت قانون احزاب و سایر قوانین کشور به فعالیت سیاسی می‌پردازد.

در این فرمان تاکید شده که حزب اسلامی باید تشکیلات و تحرکات نظامی و شبه نظامی‌اش را مطابق پلان و جدول زمانی کمیسیون مشترک اجرایی متوقف و منحل کند.

در این فرمان همچنین یک کمیسیون ۶ نفره، مرکب از ۳ نماینده دولت و ۳ نماینده از حزب اسلامی، برای اجرای موافقتنامه معرفی شده است. برای هماهنگی این کمیسیون با شورای عالی صلح هم یک هیات ۵ نفره تعیین شده‌ است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز