سرویس بین الملل- یکی از اثرات غیرمنتظره سیلاب پاکستان تشکیل درختانی از جنس تار عنکبوت است.

به گزارش خبرنگار سرویس بین المل مرورنیوز، در پی سیلاب بزرگ پاکستان در سال های اخیر میلیون ها عنکبوت برای در امان ماندن از سیلاب به بالا رفتن از درخت ها پرداختند که با پایین نیامدن سطح آب مجبور به تنیدن تارهایی با وسعت بسیار زیاد بر روی درختان این منطقه شدند.

این پدیده بی سابقه که تاکنون نظیر آن در هیچ جای دنیا به ثبت نرسیده است باعث شد که این منطقه منظره ای همچون منطقه اشباح به خود بگیرد.

درختان تار عنکبوتی2

این کار عنکبوت ها یک مزیت فوق العاده برای ساکنین این منطقه در ایالت سند در برداشته است و آن این که به دلیل راکد شدن آب در منطقه تعداد پشه ها در این منطقه نه تنها افزایش نیافته است، بلکه به لطف این تارهای غول پیکر و گسترده مردم این منطقه از شر نیش پشه ها نیز در امان مانده اند.

درختان تارعنکبوتی1

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز